MODxAPI

  Вступ

  MODxAPI це спроба реалізувати патерн Data mapper. Спочатку проектувалося як заміна бібліотеки DocManager, але в підсумку код було оптимізовано і закладено потенціал для створення обгортки з довільної логікою для будь-яких таблиць.

  Підтримувані моделі

  modResource - Документи (дані з таблиці site_content і site_tmplvar_contentvalues) modUsers - Веб-користувачі (дані з таблиць web_users иі web_user_attributes) modCategories - Категорії (дані з таблиць categories) modChunk - Чанки (дані з таблиць site_htmlsnippets) modModule - Модулі (дані з таблиць site_modules) modPlugin - Плагіни (дані з таблиць site_plugins modSnippet - Сніппети (дані з таблиць site_snippets) modTV - ТВ параметри (дані з таблиць site_tmplvars) modTemplate - Шаблони (дані з таблиць site_templates)

  При бажанні можна швидко створити свою модель для будь-якої таблиці. Для цього існує заготовка класу autoTable. У самому примітивному випадку досить вказати лише назву вашої таблиці. Погляньте на приклад створення моделі для таблиці з ім'ям tests:

  <?php
  include_once(MODX_BASE_PATH. "assets/lib/MODxAPI/autoTable.abstract.php");
  class modTests extends autoTable
  {
    protected $table = "tests";
  }

  Приклади використання

  Методи create, edit, delete, save актуальні для всіх моделей. Але як приклад будемо розглядати модель modResource.

  include_once(MODX_BASE_PATH."assets/lib/MODxAPI/modResource.php");
  $doc = new modResource($modx);
  
  /** 
  * Підготувати створення документа з наступними даними:
  * ID шаблона = 10
  * Як батька використовувати документ з ID = 1
  * pagetitle заголовок документа = example
  */
  $doc->create(array(
    'pagetitle' => 'example',
    'template' => 10,
    'parent' => 1
  ));
  
  /** 
  * змінити pagetitle заголовок документа на new title 
  */
  $doc->set('pagetitle', 'new title');
  
  /*
  * Зберегти документ викликавши події OnBeforeDocFormSave OnDocFormSave,
  * але не виробляти скидання кешу.
  * ID нового документа помістити в змінну id
  */
  $id = $doc->save(true, false);
  
  /** 
  * Відкрити на редагування документ з ID = 10 
  */ 
  $doc->edit(10);
  
  /** 
  * Міняємо батька документа
  */
  $doc->set('parent', 0);
  
  /*
  * Зберігаємо документ не викликаючи події OnBeforeDocFormSave OnDocFormSave,
  * Але при цьому виробляємо скидання кеша.
  * ID документа зберігається в змінної $id
  */
  $id = $doc->save(false, true);
  
  /***
  * Видалити всі документи, які помічені на видалення.
  * При цьому викликати події OnBeforeEmptyTrash і OnEmptyTrash
  * Якщо значення параметра змінити з true на false, то події викликані не будуть, хоча документи видаляться
  */
  $doc->clearTrash(true);
  
  /** 
  * Видалити документ з ID = 5, минаючи кошик
  * При цьому події OnBeforeEmptyTrash і OnEmptyTrash, будуть викликані.
  */
  $doc->delete(5, true);

  За допомогою моделі modUsers можна проводити не тільки запис і отримання даних, але ще і проводити маніпуляції з авторизацією:

  include_once(MODX_BASE_PATH."assets/lib/MODxAPI/modUsers.php");
  $user = new modUsers($modx);
  
  /**
  * Авторизуватись від імені веб-користувача з ID = 1
  */
  $user->authUser(1);
  
  /**
  * Перевірити статус блокування веб-користувача з ID = 1 
  * Даний метод повертає значення типу boolean
  * true - заблокований
  * false - активний
  */
  $flag = $user->checkBlock(1);
  
  /**
  * Перевірити пароль myPassword для веб-користувача з ID = 1 
  * Після чого виконати перевірку статусу блокування. Якщо навіть пароль вказано вірний, а користувач заблокований, то даний метод поверне значення false. У разі, якщо змінити значення 3 параметра на false, то статус блокування перевірятися не буде.
  * Даний метод повертає значення типу boolean
  * true - вірний пароль
  * false - пароль не коректний
  */
  $flag = $user->testAuth(1, 'myPassword', true);
  
  /**
  * Примусово разлогініть веб-користувача
  */
  $user->logOut();

  Практичне застосування

  modUsers Наступний плагін для подій OnWebPageInit і OnPageNotFound, дозволяє виробляти моментальне застосування блокування. Це буває корисно, коли користувача начебто забанили, але він продовжує проявляти активність, тому що сесія не закінчилася.

  include_once(MODX_BASE_PATH."assets/lib/MODxAPI/modUsers.php");
  $modx->user = new modUsers($modx);
  if($modx->isFrontend() && $modx->getLoginUserID('web')){
    $modx->user->edit((int)$modx->getLoginUserID('web'));
    if(!$modx->user->getID() || $modx->user->checkBlock()){
      $modx->user->logOut();
    }
  }

  modResource Наступний сніпет дозволяє послідовно отримувати значення полів одного і того ж документа не виконуючи при цьому повторий SQL запит.

  /**
  * <h5>[[DocInfo? &id=`6` &field=`pagetitle`]]</h5>
  * <img src="[[DocInfo? &id=`6` &field=`image`]]" />
  * З даним сніпетом буде виконаний всього 1 SQL запит
  */
  if(empty($modx->doc)){
    include_once(MODX_BASE_PATH."assets/lib/MODxAPI/modResource.php");
    $modx->doc = new modResource($modx);
  }
  $id = isset($id) ? (int)$id : $modx->documentObject['id'];
  $field = isset($field) ? (string)$field : 'id';
  if($field == 'id'){
    $out = $id;
  }else{
    if($modx->documentObject['id'] == $id){
      $out = isset($modx->documentObject[$field]) ? $modx->documentObject[$field] : '';
      if(is_array($out)){
        $out = isset($out[1]) ? $out[1] : '';
      }
    }else{
      $doc = clone $modx->doc;
      $out = $doc->edit($id)->get($field);
    }
  }
  return (string)$out;