ModxAccount

  Особистий кабінет веб користувача MODx Evo

  Сніпет для реєстрації, входу, нагадування пароля і особистого кабінету користувача.

  Установка

  Створюється сніпет account з кодом

  <?php
  require MODX_BASE_PATH.'assets/snippets/account/snippet.account.php';
  ?>
  

  Створюється документ "Особистий кабінет" -> псевдонім -> account

  Далі в ньому дочірні ресурси

  Реєстрація -> register

  Профіль -> profile

  Відновлення паролю -> forgot

  І на кожній сторінці ставиться виклик сніпета

  account

  [!account?
  &controller=`account`
  &controllerRegister=`account/register`
  &controllerLogin=`account`
  &controllerForgot=`account/forgot`
  &controllerProfile=`account/profile`
  &success=``
  &userGroupId=``
  !]
  

  register

  [!account?
  &controller=`account/register`
  &controllerRegister=`account/register`
  &controllerLogin=`account`
  &controllerForgot=`account/forgot`
  &controllerProfile=`account/profile`
  &success=``
  &userGroupId=``
  !]
  

  profile

  [!account?
  &controller=`account/profile`
  &controllerRegister=`account/register`
  &controllerLogin=`account`
  &controllerForgot=`account/forgot`
  &controllerProfile=`account/profile`
  &success=``
  &userGroupId=``
  !]
  

  forgot

  [!account?
  &controller=`account/forgot`
  &controllerRegister=`account/register`
  &controllerLogin=`account`
  &controllerForgot=`account/forgot`
  &controllerProfile=`account/profile`
  &success=``
  &userGroupId=``
  !]
  

  Замість псевдонімів контролерів &controller..., можна поставити id сторінок на яких розташований той чи інший виклик сніпета.

  &success - перенаправлення після вдалої дії сніпета.

  &userGroupId - id груп, через кому для нового зареєстрованого користувача.

  При створенні вкладеності документів, як вказано вище і використовуючи вкладені URL, виклик сніпета можна скоротити до одного рядка

  [!account?&userGroupId=``!]
  

  або використовувати свої шаблони

  [!account?
  &tpl=`@FILE:assets/snippets/account/view/register.tpl.txt`
  &userGroupId=``
  !]
  

  AJAX

  Для роботи через ajax використовується ModxLoader - ModxLoader

  Капча

  Використовується ця ModxCaptcha

  Приклад використання

  <img src="assets/captcha" alt="captcha" width="120px" height="60px"/>
  

  або створити сніпет captcha і вивести його на окремій сторінці з шаблоном blank і типом text/plain

  <?php
  $chars = !empty($modx->config['captcha_words']) ? preg_replace('![^\w\d]*!', '', $modx->config['captcha_words']) : '1234567890';
  $chars = substr(str_shuffle($chars), 0, 5);
  if(isset($_REQUEST['key'])) {
    $_SESSION['veriword_' . md5($_REQUEST['key'])] = $chars;
  } else {
    $_SESSION['veriword'] = $chars;
  }
  header("Pragma: no-cache");
  header("Content-Type:image/png");
  $img = imagecreate(210, 100);
  imagecolorallocatealpha($img, 255, 255, 255, 127);
  $color = imagecolorallocate($img, 0, 0, 0);
  $x = 10;
  for($i = 0; $i < strlen($chars); $i++) {
    $letter = mb_substr($chars, $i, 1, 'UTF-8');
    imagettftext($img, 70, rand(-10, 10), $x, 75, $color, MODX_MANAGER_PATH . "includes/ttf/ftb_____.ttf", $letter);
    $x += 35;
  }
  imagepng($img);
  imagedestroy($img);
  ?>
  

  Гілка обговорення сніпета на форумі modx.im

  Приклади використання

  Реєстрація

  Наприклад поле Адреса, замість того щоб запропонувати користувачеві записати весь адреса одним рядком, можна поставити поля для кожного значення.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  далі ці дані запишуться в базу у вигляді json рядка.

  Рівень вкладеності можна використовувати будь-який, але розумніше дальше 3-4 ого НЕ залазити.

  
  

  Шаблони

  Шаблони для форми в html зі вставками php коду, можна використовувати php відразу в шаблоні, або всі тегі modx.

  
  <? if($error_email) { ?>
  
  <?= $error_email ?>
  <? } ?>

  або використовувати чанкі, підключивши їх в &tpl=`ваший чанк`

  
  <@IF:[+error_email+]>
    
  [+error_email+]
  <@ENDIF> <@IF:[+error_custom_field.address.street+]>
  [+error_custom_field.address.street+]
  <@ENDIF>