DLSitemap

    Опис

    DLSitemap - сніпет, що дозволяє будувати XML карту сайту для пошукових систем. Він набагато швидший, ніж sitemap, і здатний змінювати пріоритет і міняти частоту оновлення, грунтуючись на часі останньої модифікації документа.

    Сам сніпет це обгортка для DocLister, який запускається з зумовленими параметрами (знаходяться в assets/snippets/DocLister/config/core/sitemap.json), так що можна використовувати всі параметри DocLister для фільтрації, зміни порядку і тому подібного. Так як в конфігурації параметр prepare вже заповнений викликом DLSitemap, то замість нього використовуйте параметри BeforePrepare і AfterPrepare.

    Якщо необхідно змінити пріоритет і частоту оновлення вручну, тоді необхідно створити ТВ-параметри з іменами sitemap_priority і sitemap_changefreq (імена можуть бути змінені за допомогою параметрів priority і changefreq). Якщо документ не має цих ТВ-параметрів, то пріоритет і частота оновлення будуть визначені автоматично.