Фільтри

  Фільтри

  У комплекті наступні фільтри:

  • content - для фільтрації по полях таблиці site_content, можна замінити параметром addWhereList;
  • tv - для фільтрації по TV-параметрам;
  • tvd - для фільтрації по TV-параметрам з урахуванням значень за замовчуванням;
  • private - для фільтрації документів з урахуванням прав доступу.

  Побудова фільтра

  Приклад

  OR(AND(filter:field:operator:value;filter2:field:operator:value);(...))

  Оператори

  =, eq, is

  Так само.

  !=, no, isnot, isnotnull

  Не дорівнює.

  >, gt

  Більше.

  <, lt

  Менше.

  <=, elt

  Менше або дорівнює.

  >=, egt

  Більше чи рівно.

  %, like

  Містить рядок.

  like-r

  Починається рядком.

  like-l

  Закінчується рядком.

  regexp

  Вибірка з використанням регулярних виразів REGEXP.

  against

  Повнотекстовий пошук.

  Приклад

  [[DocLister? &filters=`AND(content:pagetitle,description,content,introtext:against:шукана стрічка)`]]

  З цього прикладу передбачається, що в базі даних є FULLTEXT індекс по полях pagetitle,description,content,introtext

  containsOne

  Пошук будь-якого слова або його частини в тексті за допомогою LIKE.

  Приклад:

  [[DocLister? &filters=`AND(content:content:containsOne:коли, настане, світ)`]]

  Буде побудований SQL запит виду

  (content LIKE '%когда%' OR content LIKE '%настане%' OR content LIKE '%світ%')

  Тобто в кінцевому рахунку з бази будуть обрані документи в тексті яких використовуються слова "коли" або "настане" або "світ". З прикладу виклику видно, що слова розділені комою. Ця поведінка можна перевизначитися параметром _filterdelimiter.

  in

  Входить в безліч.

  notin

  Не входить в безліч.

  Приклад виклику з фільтрацією за ціною від 0 до 300:

  [[DocLister? &filters=`AND(tv:price:gt:0;tv:price:lt:300)`]]

  А тепер те ж саме, тільки з урахуванням значень за замовчуванням

  [[DocLister? &filters=`AND(tvd:price:gt:0;tvd:price:lt:300)`]]