Приклади

  Простий приклад без пагінації

  [!DocLister?
  &display=`20`
  &summary=`notags,len:200`
  &dateSource=`pub_date`
  &parents=`5` 
  &tvList=`img,tag` 
  &id=`lastnews` 
  &tpl=`ListSummaryPost`!]

  Вибірка останніх 20 документів батьком яких є документ з ID=5.

  Текст кожного документа буде схильний до додаткової обробки класом summary з попереднім видаленням html тегів і урізанням довжини тексту до 200 +/- 50 символів. При цьому в чанка будуть доступні плейсхолдери tv.img і tv.tag зі значенням TV параметрів img і tag.

  Для наочності чанк ListSummaryPost

  <div class="post">
  <div class="date">[+createdon+]</div>
  <h3><a href="/[~[+id+]~]">[+pagetitle+]</a> </h3>
  <div class="tag"><span>Теги: </span> [+tv.tag+] </div>
  <div class="content">
    <a href="/[~[+id+]~]" title="[+pagetitle+]"><img src="[+tv.img+]" /></a>
    <p>[+summary+]...</p>
    <a href="/[~[+id+]~]" title="Подробнее">Подробнее</a> 
  </div>
  </div>

  Використання конфігів

  [!DocLister? &config=`test`!]

  Після чого створюємо JSON файл test.json в папці сніпета /config/custom/ з таким вмістом:

  {
    "display" : "20",
    "summary" : "notags,len", 
    "dateSource" : "pub_date",
    "parents" : "5",
    "tvList" : "img,tag",
    "id" : "lastnews",
    "tpl" : "ListSummaryPost"
  }

  Результат роботи цього виклику буде ідентичний попередньому прикладу.

  Використання лексиконів

  [!DocLister? &tpl=`example` &customLang=`news`!]

  Після чого створюємо php файл news.php з $_lang масивом в підпапці сніпета /lang/

  <?php if (!defined('MODX_BASE_PATH')) {  die('What are you doing? Get out of here!');}
  $_lang = array();
  $_lang['newsTitle'] = 'Останні новини';
  return $_lang;

  Тепер в чанку example можно використовувати тег [%newsTitle%] і він автоматично буде замінений на повідомлення "Останні новини".

  Складний приклад з пагінацією

  [!DocLister? 
  &display=`4` 
  &depth=`2` 
  &tpl=`ListSummaryPost` 
  &summary=`notags,len:500` 
  &dateFormat=`%d.%m.%Y в %H:%M` 
  &dateSource=`pub_date` 
  &parents=`2` 
  &tvList=`img,tag`
  &renderTV=`img` 
  &id=`list` 
  &showParent=`0` 
  &addWhereList=`c.template IN (6,7)`
  &sortBy=`menuindex`
  &paginate=`pages`
  &TplNextP=`` 
  &TplPrevP=`` 
  &TplPage=`@CODE: <li><a href="[+link+]">[+num+]</a></li>` 
  &TplCurrentPage=`@CODE: <li class="active"><a href="[+link+]">[+num+]</a></li>`
  &TplWrapPaginate=`@CODE: <div class="pagination"><ul>[+wrap+]</ul></div>`
  !]
  
  [+list.pages+]

  В даному випадку відбувається вибірка всіх документів з контейнера з ID = 2 з глибиною 2 і шаблонами 6 або 7. Після чого будуть відфільтровані документи контейнери (ті документи всередині яких проводився пошук. А саме - документ з ID = 2 і все його дочірні елементи які є контейнерами).

  При виведенні буде підготовлена ​​пагінація типу page і перевизначаються шаблони для елементів пагінації на ті, що вказані в параметрах TplWrapPaginate, TplCurrentPage і TplPage. Шаблони для посилань наступна і попередня будуть порожніми (відповідно текст в цих елементах не була виводитимуться). До всіх плейсхолдерів сніпета DocLister додасться префікс list, а до кожного документ бере участь у видачі додадуться значення TV параметрів img і tag в плейсхолдери tv.img і tv.tag відповідно.

  TV параметр img буде отрендеріть відповідно до віджетом, зазначеним при створенні цього TV параметра. Всього на сторінці буде відображено по 4 документа. При цьому сортування буде проведена не за датою створення, а по menuindex (позиції в меню). Як джерело дати братиметься дата публікації документа.

  Для наочності чанк ListSummaryPost

  <div class="post">
  <div class="date">[+createdon+]</div>
  <h3><a href="/[~[+id+]~]">[+pagetitle+]</a> </h3>
  <div class="tag"><span>Теги: </span> [+tv.tag+] </div>
  <div class="content">
    <a href="/[~[+id+]~]" title="[+pagetitle+]">[+tv.img+]</a>
    <p>[+summary+]...</p>
    <a href="/[~[+id+]~]" title="Подробнее">Подробнее</a> 
  </div>
  </div>

  Приклад виведення інформації з таблиці, відмінною від site_content

  В даному прикладі інформація буде виводитися з таблиці site_snippets. Як колонки PrimaryKey виступає поле id. Сортування відбувається по зростанню значень в колонці name.

  [!DocLister?
  &controller=`onetable`
  &idType=`documents`
  &table=`site_snippets`
  &display=`10`
  &ignoreEmpty=`1`
  &sortBy=`name`
  &sortDir=`ASC`
  &tpl=`row_tpl`
  &showParent=`0` 
  &idField=`id`
  !]

  Чанк row_tpl

  <div class="row"><div class="span12">
    <h3 class="pagination-centered">[+name+]</h3>
    <code>[+snippet+]</code><br />
    <table class="table table-striped table-bordered">
      <thead>
        <tr>
          <td><strong>Поле</strong></td>
          <td><strong>Значение</strong></td>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr><td>id</td><td>[+id+]</td></tr>
        <tr><td>name</td><td>[+name+]</td></tr>
        <tr><td>description</td><td>[+description+]</td></tr>
        <tr><td>editor_type</td><td>[+editor_type+]</td></tr>
        <tr><td>category</td><td>[+category+]</td></tr>
        <tr><td>cache_type</td><td>[+cache_type+]</td></tr>
        <tr><td>locked</td><td>[+locked+]</td></tr>
        <tr><td>properties</td><td>[+properties+]</td></tr>
        <tr><td>moduleguid</td><td>[+moduleguid+]</td></tr>
      </tbody>
    </table>
    </div>
  </div>