recaptcha

  reCAPTCHA для eForm

  reCAPTCHA в сніпеті eForm для створення зворотного зв'язку, замовлення дзвінка, оформлення замовлення товарів на Evolution CMS.

  Встановлення

  1. Перш за все потрібно отримати ключі для сайту (siteKey и secretKey) – здесь

  2. Завантажуємо готову PHP бібліотеку каптчі тут: github (Clone or download, Download ZIP)

  3. З архіву, витягуємо папку src, закачуємо в папку /assets/snippets і перейменовуємо цю папку в recaptcha

  4. Створюємо сніпет ReCaptcha і вставляємо в нього даний код:

  <?php
  if(!defined('MODX_BASE_PATH')) {die('What are you doing? Get out of here!');}
  include_once MODX_BASE_PATH.'assets/snippets/recaptcha/autoload.php';
  
  if(!defined('siteKey')) {define('siteKey', 'siteKeyCodestring');}
  if(!defined('secretKey')) {define('secretKey', 'secretKeyCodestring');}
  
  $lang = isset($lang) ? $lang : 'ru';
  $text = isset($text) ? $text : 'Вы не подтвердили, что вы не робот!';
  
  unset($_SESSION['veriword']);
  
  $script = '<script src="//google.com/recaptcha/api.js?hl='.$lang.'"></script>';
  $modx->regClientStartupScript($script);
  
  $Recaptcha = new \ReCaptcha\ReCaptcha(secretKey);
  
  if(isset($_REQUEST['g-recaptcha-response'])){
    $resp = $Recaptcha->verify($_REQUEST['g-recaptcha-response'], $_SERVER['REMOTE_ADDR']);
    if($resp->isSuccess()){
      $_SESSION['veriword'] = $_SESSION['eForm.VeriCode'];
      $_POST['vericode'] = $_SESSION['eForm.VeriCode'];
    } else {
      $response = $resp->getErrorCodes();      
      if(!empty($response)){
        $codes='';
        foreach ($response as $code) { $codes.= $code; }
        $_SESSION['veriword'] = 'ReCaptchaErrors : '.$codes;
      }
    }
  }
  
  if(!function_exists('setReCaptcha')){
    function setReCaptcha(&$fields){
      $fields['ReCaptcha']= '
  '; return true; } } if(!function_exists('verifyReCaptcha')){ function verifyReCaptcha(&$fields,&$vMsg,&$rMsg,&$rClass){ if($_SESSION['veriword'] !== $_SESSION['eForm.VeriCode']){ $vMsg[] = $text; } return true; } } ?>

  5. У темплейти eForm прописуємо плейсхолдер [+ReCaptcha+] в тому місці, де хочемо її бачити (якщо ви використовуєте в темплейт виклик veriword.php, закрийте його коментарем або видаліть)

  6.Перед викликом eForm ставимо виклик сніпета ReCaptcha [[ReCaptcha]], а у виклик самого eForm додаємо параметри:

  &vericode=`1`
  &eFormOnBeforeFormMerge=`setReCaptcha`
  &eFormOnValidate=`verifyReCaptcha`