Параметри

  AjaxSearch: Основні параметри

  Основні параметри сніпету AjaxSearch.

  Формат: default | custom_example | @FILE
  Значення за замовчуванням: default
  Примітка: Конфігураційні файли повинні викликатися у вигляді : .config.php. Встановлюються у папку configs або іншу папку через @FILE

  Приклад:

  &config=`example`
  Формат: 0 | 1 | 2 | 3
  Значення за замовчуванням: 0
  Примітка:
  0 : Режим не активований.
  Файл звіту (ajaxSearch/debug/ajaxSearch_log.txt):
  1 : Parameters, search context and sql query logged.
  2 : Parameters, search context, sql query AND templates logged
  3 : Parameters, search context, sql query, templates AND Results logged

  Приклад:

  &debug=`1`
  Формат: chinese | english | finish | francais | german | hebrew | italian | japanese | nederlands | norsk | persian | portuguese | portuguese-br | russian | slovak | spanish | svenska
  Значення за замовчуванням: мова, встановлена для MODX
  Примітка: Ви можете самостійно додати мовні файли у папку /ajaxSearch/lang/

  Приклад:

  &language=`english`
  Формат: 1 | 0
  Значення за замовчуванням: 1
  Примітка: 1 - використовувати | 0 - не використовувати

  Приклад:

  &ajaxSearch=`0`
  Формат: exactphrase | allwords | nowords | oneword
  Значення за замовчуванням: oneword
  Примітка:
  exactphrase:надає документи , які містять точну фразу
  allwords: надає документи, які містять всі слова
  nowords: надає документи, які не містять вказаних слів
  oneword: надає документи, які містять хоч би одне слово

  Приклад:

  &advSearch=`exactphrase`
  Формат: a-z, _ , 0-9 (з урахуванням регістру)
  Значення за замовчуванням: нет
  Примітка: Необхідний при багатократному (більше одного ) виклику AjaxSearch на одній сторінці. Може складатися з: латинських букв (з урахуванням регістра), цифр,знака підкреслювання.
  ВАЖЛИВО! При багатократному виклику сніпета на сторінці у режимі &ajaxSearch=`1` в першого сніпета &asId не використовується.

  Приклад:

  &asId=`abc123`
  Формат: время в секундах
  Значення за замовчуванням: 60
  Примітка: при значенні 0 - протягом необмеженого часу .

  Приклад:

  &timeLimit=`30`
  Формат: content:pagetitle,longtitle,description,alias,introtext,menutitle,content | tv:tv_value | jot:jot_content | maxigallery:gal_title,gal_descr,gal_filename
  Значення за замовчуванням: content|tv
  Примітка: Ви можете використовувати ключові слова:
  "content" для site_content, "tv" для site_tmplvar_contentvalues, "jot" для jot_content, "maxigallery" для maxigallery.
  Формат: keywords:table fields
  За замовчуванням: content|tv що означає : content:pagetitle,longtitle,description,alias,in trotext,menutitle,content | tv:tv_value
  Приклади:
  content:null|maxigallery - для пошуку тільки у maxigallery.
  content:pagetitle,introtext,content|tv:tv_value|maxigallery:gal_title -пошук по усім основим полям

  Приклад:

  &whereSearch=`content:null|maxigallery`
  Формат: [ [ + | - ] [ : tvlist] ] список TV-параметрів, розділений комою
  Значення за замовчуванням: всі TV-параметри
  Примітка :
  +: - використовувати тільки ці TV-параметри
  -: - виключити ці TV-параметри з пошуку
  &withTvs=`tv1,tv2,tv3` // пошук по вказанимх пареметрах
  &withTvs=`+:tv1,tv2,tv3` // пошук по вказанимх пареметрах
  &withTvs=`+` // поушк за всіма параметрами
  &withTvs=`-:tv1,tv2,tv3` // поушк за всіма параметрами окрім цих

  Приклад:

  &withTvs=`tv1,tv2,tv3`
  Формат: [ [ + | - ] [ : tvlist] ] список параметрів, розділений комою
  Значення за замовчуванням: всі параметри
  Примітка:
  +: - використовувати тільки ці параметри
  -: - виключити ці параметри з пошуку
  &withTvs=`tv1,tv2,tv3` // пошук по вказаним параметрам
  &tvPhx=`+:tv1,tv2,tv3` // пошук по вказаним параметрам
  &tvPhx=`+` // пошук за всіма параметрами
  &tvPhx=`-:tv1,tv2,tv3` // пошук за всіма параметрами окрім цих

  У коді сніпета інший опис:
  &tvPhx - display and set placeHolders for TV (template variables)
  0 : disallow the feature
  1 : allow the display of all Modx TVs of the document found (default)
  'tb_alias:display_function_name[,[tb_alias:display_function_name]*]' : set up placeholders for custom joined tables
  Default: 1 - tvPhx allowed for TV only

  Пример:

  &tvPhx=`tv1,tv2,tv3`
  Формат: будь яке корректне імя TV параметра
  Значення за замовчуванням: ні
  Примітка: Необхідно створити TV параметр з назвами категорій і вказати його при виклику сніпета у якості значення &category.

  Приклад:

  &category=`tv1`
  Формат: mixed | unmixed
  Значення за замовчуванням: unmixed
  Примітка: mixed -змішувати, unmixed - не змішувати

  Приклад:

  &display=`mixed`
  Формат: розділений комами список параметрів з зазначенням напрямку сортування "DESC"
  Значення за замовчуванням: publishedon, pagetitle (сортування за датою публікування, потім по заголовоку документа)
  Примітка:

  Приклад:

  &order=`pagetitle DESC, publishedon`
  Формат: розділений комами список полів з зазначенням ваги кожного поля [string[:Integer][|[string[:Integer]]]]
  Значення за замовчуваннямю: pagetitle:100,extract
  Примітка: Результати з однаковим рангом будуть відсортовані згідно значенню параметра &order

  Приклад:

  &rank=`pagetitle:100,alias:10,extract`
  Формат: число від 1 до 10
  Значення за замовчуваннямю: 5
  Примітка:

  Приклад:

  &maxWords=`7`
  Формат: число від 2 до 100
  Значення за замовчуваннямю: 3
  Примітка: Не застосовується при &advSearch = 'allwords', 'oneword' або 'nowords'
  Можливо при &advSearch = 'exactphrase' з урахуванням пробілів
  У AjaxSearch 1.9.3 число від 1 до 100.

  Приклад:

  &minChars=`5`
  Формат: 0 (false) | 1 (true)
  Значення за замовчуваннямю: 1
  Примітка: У версії 1.8.4 застосовується параметр &AS_showForm

  Приклад:

  &showInputForm=`0`
  Формат: 0 (відключити) | 1 (умівкнути)
  Значення за замовчуваннямю: 1
  Примітка: фраза "Будь ласка, введіть пошуковий запит , щоб почати пошук " від вікном пошуку (відображається за замовчуванням)

  Приклад:

  &showIntro=`0`
  Формат: число:розділений комами список полів
  Значення за замовчуваннямю: 1:content,description,introtext,tv_content
  Примітка:
  n: максимальна кількість витягів
  1:content,description,introtext,tv_value - один витяг

  Приклад:

  &extract=`99:content`
  Формат: 50 < число < 800
  Значення за замовчуваннямю: 200
  Примітка:

  Приклад:

  &extractLength=`300`
  Формат: рядок, використовується замість крапок для позначення початку та кінція вилучення
  Значення за замовчування: ... (крапки)
  Примітка:

  Приклад:

  &extractEllips=`***`
  Формат:
  |
  | інший html тег
  Значення за замовчуваннямю:

  Примітка:

  Приклад:

  &extractSeparator=`
  `
  Формат: будь-який валідний формат часу, який відповідає правилам функції PHP - strftime
  Значення за замовчуваннямю: 'd/m/y : H:i:s' - результат: 21/01/08 : 23:09:22
  Примітка:

  Приклад:

  &formatDate=`%d.%m.%Y`
  Формат: 0 | 1
  Значення за замовчуваннямю: 1
  Примітка: Необхідно використовувати плагін highligth

  Приклад:

  &highlightResult=`0`
  Формат: 0 | 1 (без використання ajax) 1 | 2 (при використанні ajax)
  Значення за замовчуваннямю: 1
  Примітка:
  0: Без посторінокового розбиття
  1: Previous - X-Y /Z - Next
  2: X-Y/Z - більше 10 результатів

  Приклад:

  &pagingType=`0`
  Формат: строка
  Значення за замовчуваннямю: | (вертикальна риса)
  Примітка:

  Приклад:

  &pageLinkSeparator=`-`
  Формат: 0 | 1
  Значення за замовчуваннямю: 1
  Примітка: У версії 1.8.4: &AS_showResults

  Приклад:

  &showResults=`0`
  Формат: [ in | not in ] :список ID через кому
  Значення за замовчуваннямю: по всім опублікованим документам
  Примітка:
  &parents=`in:2,3` пошук тільки у дочірніх ресурсах вказаних у папках.
  &parents=`not in:2,3` пошук по усім документам окрім дочірніх ресурсів папок з ідентифікаторами 2 і 3.
  Глибина задається параметром &depth

  Приклад:

  &parents=`in:2,3`
  Формат: число більше 0
  Значення за замовчуваннямю: 10
  Примітка: повинен використовуватися з &parents

  Приклад:

  &depth=`5`
  Формат: [ in | not in ] :список ID через кому
  Значення за замовчуваннямю: по всім опублікованим документам
  Примітка:
  &documents = `in:28,29,30,31` пошук у документах 28,29,30,31
  &documents = `not in:28,29,30,31` пошук в усіх документах окрім 28,29,30,31

  Приклад:

  &documents=`in:28,29,30,31`
  Формат: 0 | 1 | 2
  Значення за замовчуваннямю: 2
  Примітка:
  0: пошук тільки у документах, видимих у меню
  1: пошук тільки в документах, не видимих у меню
  2: пошук у видимих і невидимих у меню документах

  Приклад:

  &hideMenu=`0`
  Формат: 0 | 1
  Значення за замовчуваннямю: 1
  Примітка:
  0: шукати в документі з типом ресурса Веб-сторінка і Веб-посилання
  1: шукати в документі з типом ресурса Веб-сторінка

  Приклад:

  &hideLink=`0`
  Формат: Аналогічно параметру filter для Ditto 2.1.
  Значення за замовчуваннямю:
  Примітка:
  Аналогічно параметру filter для Ditto 2.1.
  '#' Метасимвол замінюється рядком пошуку , наданого веб-користувачем при використанні параметра фільтру. AdvSearch параметр також засосовується в увазі . Якщо advSearch = 'oneword', 'nowords','allwords' тоді # може застосовуватися замість множинного фільтру.
  Вкладений фільтр по TV-параметрам.
  &filter=`pagetitle,#,8` при пошуковому запиті `school child` при advSearch='oneword' еквівалентно &filter=`pagetitle,school,8|pagetitle,child,8`
  &filter=`articleTags,вулкан,7` покаже документи з `вулкан`. Документи відфільтруються по TV-параметру 'articleTags'

  Приклад:

  &filter=`pagetitle,#,8`
  Формат: 0 | 1
  Значення за замовчуваннямю: 0
  Примітка: 0 - стандартний вивід, результати відображаються під формою пошуку
  1 - призначений для користувача вивід з використанням плейсхолдерів [+as.inputForm+] і [+as.results+]

  Приклад:

  &output=`1`
  Формат: імя користувальницької PHP функції, у файлі певної конфігурації.
  Значення за замовчуваннямю: defaultStripInput
  Примітка:

  Приклад:

  &stripInput=``
  Формат: імя користувальницької PHP функції, у файлі певної конфігурації.
  Значення за замовчуваннямю: defaultStripOutput
  Примітка: Перш ніж витягти відповідний фрагмент тексту навколо пошукового терміна, документ аналізується. Визначивши функцію stripOutput, користувач міг змінити вихід

  Приклад:

  &stripOutput=``
  Формат: 0 | рядок
  Значення за замовчуваннямю:
  Примітка: Панірувальні сухарі - це функція за замовчуванням передбачено для таблиці "зміст". Функція за ім'ям може слідувати якийсь параметр ініціалізація

  Приклад:

  &breadcrumbs=`Breadcrumbs,showHomeCrumb: 0,showCrumbsAtHome:1`
  Формат: 1 | 0
  Значення за замовчуваннямю: 0
  Примітка:
  добавити клас "cleardefault" у форму вводу тексту і встановити даний параметр.
  0: не активований
  1: активований

  Приклад:

  &clearDefault=`1`
  Формат: шлях до файлу
  Значення за замовчуваннямю: js/clearDefault/clearDefault.js
  Примітка:

  Приклад:

  &jsClearDefault=``
  Формат: 0 (off) | 1 (on)
  Значення за замовчуваннямю: 1
  Примітка:

  Приклад:

  &mbstring=`0`
  Формат: ajaxSearch log [ level [: comment [: Purge]]]
  Значення за замовчуваннямю: 0:0:200
  Примітка:
  level:
  0: заборонити використання ajaxSearch журналу (за замовчуванням)
  1: реєструвати невдалі запити пошуку
  2: всі ajaxSearch запити заносяться до журналу
  comment:
  0: коментарі користувачів не допускаються (за замовчуванням)
  1: коментарі користувачів дозволені
  Purge: число реєстрацій, до автоматичної очистки таблиці
  0: необмежене число реєстрацій
  за замовчуваннямю: 200
  &asLog = `x` еквівалентний &asLog = `x:0:200`
  &asLog = `x:y` еквівалентний &asLog = `x:y:200`
  &asLog = `1:1:500` означає,що можливо 500 невдалих запитів пошуку, дозволені коментарі .
  Невдалі запити зберігаються у таблиці ajaxSearch_log

  Приклад:

  &asLog=`1:1:500`