Елементи

  Той, хто почне розбиратися з Evolution, зіткнеться з новими термінами.

  Тут ми відзначимо невеликі моменти, які періодично можна підглядати.

  Термінологія

  Шаблон - містить загальну верстку сторінки зі структурою і дизайном. Також, в ньому визначаються місця для виведення динамічного вмісту. Для кожного документа можна вибрати свій шаблон.

  Параметри (TV) - додаткові параметри, які підключаються до шаблону. Параметри можуть бути різних типів (текст, посилання, файл, дата, число тощо). Більш докладно про типи чекайте в наступних статтях.

  Чанк - маленький шаблон, який може використовуватися як просто для виведення якогось вмісту (телефону на всіх сторінках), так і для обробки (шаблон листа eForm, шаблон каталогу Ditto тощо). Таким чином, вид (подання) інформації відділяється від місця обробки і легко управляється.

  Сніпет - код для обробки інформації. Аналізує отриману інформацію (наприклад, повідомлення користувача) і надають результат (наприклад, відправляють повідомлення поштою, а користувачеві показують повідомлення про результат). Сніпети формують меню (Wayfinder), виводять списки статей з розбивкою на сторінки (Ditto), будують форми (eForm). Для виведення використовують Чанки.

  Плагін - код, який запускається при настанні якоїсь події. Наприклад, підсвічує шукані слова (Search Highlighting) при переході зі сторінки пошуку. Подій багато і їх розгляд вартий окремої статті.

  Спеціальні теги

  Для виведення динамічних даних використовуються спеціальні теги.

  Системні

  • [(site_name)] - назва сайту
  • [(base_url)] або [(site_url)] - адреса сайту (https://www.evolutioncms.org)
  • [(modx_charset)] - використовуване кодування
  • [(lang_code)] - код мови сайту
  • [^m^] - кількість використаної пам'яті
  • [^qt^] - час на запит до бази даних
  • [^q^] - кількість запитів до бази даних
  • [^p^] - час на работу PHP скриптів
  • [^t^] - загальний час на генерацію сторінки
  • [^s^] - джерело вмісто (база або кеш)

  Стандартні

  • [*pagetitle*] - Заголовок документа
  • [*longtitle*] - Розширений заголовок документа
  • [*description*] - Опис документа
  • [*introtext*] - Анотація документа
  • [*content*] - Вміст документа
  • [*alias*] - Псевдонім документа
  • [*id*] - Ідентифікатор (номер) документа
  • [*pub_date*] - Дата публікації дкоумента
  • [*unpub_date*] - Дата завершення публікації
  • [*createdby*] - Ідентифікатор користувача, який створив документ
  • [*createdon*] - Дата створення документа
  • [*editedby*] - Ідентифікатор користувача, який редагував документ
  • [*editedon*] - Дата редагування документа
  • [~ідентифікатор~] - URL вказаного документа

  Додаткові

  • [*type*] - Варіант (документ, каталог або посилання)
  • [*contentType*] - Тип вмісту (напр., text/html)
  • [*published*] - Чи опублікован документ (1|0)
  • [*parent*] - Номер (ID) батьківського документа
  • [*isfolder*] - Чи є документ каталогом (1|0)
  • [*richtext*] - Чи використовується при редагуванні документа візуальний редактор
  • [*template*] - Номер (ID) використаного шаблона для документа
  • [*menuindex*] - Порядковий номер відображення в меню
  • [*searchable*] - Чи доступний документ для пошуку (1|0)
  • [*cacheable*] - Чи кешується документ (1|0)
  • [*deleted*] - Документ видалено (1|0)
  • [*deletedby*] - Ідентифікатор користувача, який видалив документ
  • [*menutitle*] - Заголовок меню. Якщо не використовується, то заголовок документа
  • [*donthit*] - Стеження за кількістю відвідувань відключено (1|0)
  • [*haskeywords*] - Документ містить ключові слова (1|0)
  • [*hasmetatags*] - Документ має метатеги(1|0)
  • [*privateweb*] - Документ входить в приватну групу призначених для користувача документів (1|0)
  • [*privatemgr*] - Документ входить в приватну групу менеджерських документів (1|0)
  • [*content_dispo*] - Варіант видачі вмісту (1 - для відображення | 0 - для скачування)
  • [*hidemenu*] - Документ не відображається в меню (1|0)

  Параметри TV, сніпети і чанки

  [\*НазваПараметраTV\*] - виводить значення параметра в документі.
  {{НазваЧанка}} - повертає вміст чанка.
  [[назва сніпета]] - повертає результат роботи сніпета. 

  Можна передавати сніпету додаткові параметри, перераховуючи їх при виклику. Припустимо, якщо ми хочемо отримати id поточного документа і обробити його в сніпеті, то виклик може бути схожий на цей:

  [[назва сніпета?docId=`[+id+]`]]

  [+НазваЗмінної+] - плейсхолдер - зустрічається в чанках, які використовуються для обробки результатів роботи сніпетів. Після обробки замість них вставляються значення. В наведеному вище прикладі ви бачите, як в параметр docId для сніпета ми підставили системний плейсхолдер [+id+], в якому буде id поточного документа. Плейсхолдери можна створювати самому.

  Нюанси

  Насправді є два варіанти виклику сніпета: 1.[[НазваСніпета]] - Кешований виклик сніпета 2.[!НазваСніпета!] - Некешований виклик сніпета

  Де використовувати

  Все дуже гармонійно використовується одне з одним. В шаблонах можна використовувати параметри TV, сніпети і чанки. У чанках можна викликати сніпети, параметри TV та інші чанки. У сніпетах можна викликати взагалі все, але через PHP. В кінцевому рахунку вам повернеться підсумковий результат обробки всіх сніпетів/чанків/параметрівTV. На цю інформацію спирається все інше.

  Приклад шаблона

  <!DOCTYPE html>
  <html lang="[(lang_code)]">
  {{head_tags}}
  <body>
    [*content*]
  </body>
  </html>

  де head_tags це чанк з натупним вмістом:

  <head> 
    <base href="[(site_url)]" />
    <meta charset="[(modx_charset)]" />
    <title>[*pagetitle*] / [(site_name)]</title>
  </head>

  А в полі [*content*] буде виведено вміст сторінки, заданий з адмінки.